Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /hosting/www/reivindica.com/public/wp-includes/formatting.php on line 3506
Saltar al contenido

Les diferències entre el càstig a la sedició a Espanya i en altres països europeus (A. Sánchez Castrillo – Infolibre, 23.1.2020)

  • por

• A Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica o Suïssa s’exigeix, a diferència d’Espanya, que sigui present la violència, la intimidació o l’amenaça
• Espanya i Itàlia són els països amb majors penes per sedició: el càstig pot arribar fins als quinze anys. A Alemanya, per contra, la condemna màxima són cinc anys.

TRADUCCIÓ AL CATALÀ a la part inferior del post.

  • En Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza se exige, a diferencia de España, que esté presente la violencia, la intimidación o la amenaza
  • España e Italia son los países con mayores penas por sedición: el castigo puede llegar hasta los 15 años. En Alemania, por contra, la condena máxima son cinco año.


ENLACE ARTÍCULO ORIGINAL INFOLIBRE

El nou Govern de coalició obre el meló de la reforma del Codi Penal per revisar la tipificació dels delictes de rebel·lió i sedició. L’Executiu considera que cal «compassar comportaments democràtics» a tipus penals que puguin ajustar-se millor al dret comparat en l’àmbit europeu. «Hi ha tipus penals que són anteriors a la Constitució», ha declarat la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista a la Cadena Ser, en què ha incidit que des de la justícia comunitària s’han enviat «missatges que cal actualitzar quelcom». Perquè és cert que en països com Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia o Suïssa és possible trobar delictes equivalents a la sedició. Però amb unes penes, en la majoria dels casos, més suaus.
L’Executiu no va aclarir si amb el canvi normatiu se suavitzarà aquest tipus penal, encara que tot apunta a això. Si és així, els polítics independentistes condemnats pel Suprem podrien beneficiar-se en virtut de l’article 2.2 del Codi Penal: «Tindran efecte retroactiu les lleis penals que afavoreixin al reu, encara que, en entrar en vigor, s’hagi dictat sentència ferma i el subjecte estigui complint condemna».
L’article 544 del Codi Penal reserva la sedició per a aquells que s’alcin públicament i tumultuària» per «impedir, per la força o fora de les vies legals» l’aplicació de les lleis o «el legítim exercici de les seves funcions o el compliment dels seus acords, o de les resolucions administratives o judicials «a qualsevol» autoritat, corporació oficial o funcionari públic». I les penes es mouen entre els vuit i deu anys de presó per als que «hagin induït, sostingut o dirigit» la sedició «com els seus principals autors» i entre 10 i 15 anys si aquests fossin «persones constituïdes en autoritat». En la sentència del Procés, el Suprem va deixar clar que si bé la «mera reunió» de subjectes «no és, per si sola, delictiva», sí que ho és acudir «com a mitjans comissius a actes de força o fora de les vies legals» amb l’objectiu d’impedir que es compleixi la legislació. «Una oposició puntual i singularitzada exclouria alguns ingredients que potser podrien derivar-se a altres tipicitats. Però davant d’aquest aixecament multitudinari, generalitzat i projectat de manera estratègica, no és possible eludir la tipicitat de la sedició», completava.

Però, què diu el Dret comparat sobre aquest delicte?

Un màxim de cinc anys a Alemanya

En els ordenaments jurídics d’altres estats del nostre entorn europeu és possible trobar-se amb infraccions equivalents a la sedició espanyola. Així ho recull el professor titular de Dret Penal a la Universitat de Valladolid Antonio Mª Javato Martín en el seu article «El delicte de sedició. Un enfocament polític criminal i de dret comparat», publicat el desembre de 2018 en Quaderns de política criminal. El jurista centra la seva anàlisi a Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia o Suïssa. «En tots aquests països és una constant l’adscripció als delictes que atempten contra l’autoritat de l’Estat i l’ordre públic allunyant-se d’aquesta manera -tot i que la terminologia pot donar lloc a equívocs- del nucli dur dels clàssics delictes contra la seguretat interior de l’Estat, entre els quals hi ha el delicte de rebel·lió», explica Javato, que destaca també que «en les  esmentades infraccions s’exigeix ​​sempre, a diferència del cas espanyol, que sigui present la violència o la intimidació / amenaça».
En sòl germànic, l’equiparable a la sedició espanyola seria la pertorbació de l’ordre públic. Aquest tipus es troba recollit en l’article 125 del Codi Penal alemany: «El que com a autor o participi intervingui en: accions violentes contra persones o coses o amenaces a persones amb violència les quals són comeses per una multitud de persones que uneixen les seves forces de manera que es posi en perill la seguretat pública o qui influeixi sobre una multitud de persones per fomentar la seva disposició a aquestes accions». Aquest precepte inclou també un segon incís que deriva als articles 113 i 114, els relatius a la resistència «amb violència o amb amenaça de violència» contra agents executors o contra persones que s’equiparin a aquests, respectivament, quan estiguin executant lleis, disposicions legals, sentències, resolucions judicials o providència exercint. La norma preveu penes per a aquests casos de fins a dos anys de presó o multa, excepte en els especialment greus, on el càstig oscil·laria entre els sis mesos i un màxim de cinc anys de presó.

La rebellion belga i francesa

El cas de Bèlgica resulta curiós. L’equiparable a la sedició espanyola seria el que es defineix com Rebellion, mentre que el que qualifiquen de Sedition «contindria-assenyala Javato- els supòsits de rebel·lió» integrats en l’ordenament jurídic espanyol. Inclosa en l’article 269 del Codi Penal belga, la rebellion s’entén com «tot atac, tota resistència amb violència o amenaces» contra diferents funcionaris «que actuen en execució» de lleis, ordres o ordenances d’una autoritat pública, així com de resolucions o manaments judicials. «A l’hora de castigar la infracció, el legislador belga crea també un sistema complex, múltiple, de característiques d’agreujament», explica el jurista de la Universitat de Valladolid. Així, la rebellion comesa per una sola persona té una pena d’entre vuit dies i sis mesos de presó. Si hi intervenen armes, el càstig s’eleva de tres mesos a dos anys. Si la cometen diverses persones, cal distingir si la creació del grup és fortuïta -tres mesos a dos anys sense armes i d’un a cinc anys si les porten- o si és fruit d’un concert previ -un a cinc anys en els desarmats i cinc a deu anys en els armats-.
En territori gal, la sedició seria l’equivalent al tipus agreujat de Rebellion, que de nou no té res a veure amb el contingut en l’article 472 del Codi Penal espanyol. Aquest delicte apareix regulat entre els articles 433-6 i 433-10 de la norma francesa i es reserva al fet d'»oposar una resistència violenta» a una autoritat pública que es troba, una altra vegada més, «actuant en l’exercici de les seves funcions». Per al tipus bàsic es contemplen dos anys de presó i 30.000 euros de multa. No obstant això, hi ha diversos tipus qualificats. La «rebel·lió comesa en reunió» és castigada amb tres anys de presó i 45.000 euros de sanció. L’armada, amb cinc anys i 75.000 euros. I com a combinació de les dues anteriors, es preveu la rebel·lió armada comesa en reunió -deu anys de privació de llibertat i 150.000 euros de càstig econòmic-. «El Codi prescindeix de donar una definició de rebel·lió en reunió i rebel·lió armada. Segons la Chancellerie, la realitzada per dues o més persones es comet en reunió. La llei no requereix que hi hagi un concert previ, bastant una simple reunió fortuïta», especifica Javato.

Violència i resistència a Itàlia i Suïssa
L’homòleg a Itàlia de la sedició espanyola serien els delictes de violència i resistència a un funcionari, recollits en els articles 336 (violència o amenaça perquè el treballador públic efectuï un acte contrari als seus propis deures o ometi un acte propi del seu ofici), 337 (resistència a una autoritat mentre exerceix les seves funcions) i 338 (violència o amenaça sobre una corporació política, administrativa o judicial per pertorbar o impedir la seva activitat o influir en les seves deliberacions) del Codi Penal. Si la violència o amenaça la cometen més de cinc persones reunides mitjançant l’ús d’armes -encara que només les utilitzi una d’elles- o més de deu persones desarmades, el càstig serà de tres a quinze anys si està centrada en la primera part de l’article 336 i en els articles 337 i 338. Si es tracta del comportament previst en la segona part del 336 -aconseguir que el funcionari ometi un acte propi del seu ofici-, la pena va dels dos als vuit anys. Les reunions sedicioses, enteses com a qualsevol trobada col·lectiva que busca provocar un desordre públic, la pena és de fins a un any.
L’arquitectura jurídica suïssa, finalment, recull la sedició com una modalitat de delicte de «violència i amenaces contra les autoritats i funcionaris». Així, l’article 285.1 del Codi Penal suís estableix que «qualsevol persona que mitjançant l’ús de la violència o amenaces impedeixi a una autoritat, a un dels seus membres o a un funcionari públic dur a terme un acte oficial, o les coaccions per dur a terme tal acte, o els ataca mentre ho estan portant a terme, està subjecte a una pena privativa de llibertat que no excedeixi els tres anys o una multa». El 285.2 contempla el mateix càstig quan el delicte el comet una munió. En aquest sentit, explica el professor de Dret Penal de la Universitat de Valladolid, la jurisprudència suïssa, “considera suficient per apreciar la participació, que el subjecte, als ulls d’un observador extern, sembli un component de la massa i no us espectador passiu distanciat de la multitud”.

Álvaro Sánchez Castrillo (InfoLibre, 23.01.2020)