Saltar al contenido

UN TOMB PEL FEDERALISME

  • por

VERSIÓN CATALÁN   – (Ir a VERSIÓN CASTELLANO)

Des de fa un temps, sento propostes assenyades i ben pensades sobre el federalisme. Així que m’he proposat saber-ne una mica més utilitzant les xarxes socials. Sense voler se exhaustiu, i anant només a les dues xarxes més habituals, trobo aquest resultat:


Bé, no es pot dir que sigui entusiasmador, però hi ha un cert caliu. I sobre tot, només és una visió ràpida i casolana, de només alguns comptes a Catalunya i Europa. A nivell estatal, només sé veure un Grup a Facebook, amb 960 membres, el que tampoc és gaire espectacular. Si vaig a Twitter, si  busco federalistas només trobo un compte de “fans de Roger Federer” (@federeone, inactiu des de març de l’any passat), i altres en català ja esmentats. Buscant entre els grups de Facebook, no apareix cap de significatiu, mentre que els dedicats a “República”, solen tenir entre 3 i 10.000 membres.

Més enllà de la meva poca traça, caben algunes reflexions:

1.- El federalisme és un fenomen limitat a Catalunya? És clar que molts col·lectius del país es proclament “federalistes”, però no hi ha un moviment que defensi aquesta opció d’estructuració del territori més enllà dels d’aquí.

2.- L’activitat a les xarxes és molt minsa, el que delata possiblement una poca activitat social, atès que els actes als que es convoquen els associats a algun dels grups ja es convoquen entre ells i no al públic en general.

3.- També pot ser reflex d’una manca de voluntat “pedagògica”, car les xarxes socials són un mitjà adient per escampar articles, manifestos, enllaços, per obrir debats, etc…

4.- Una de les raons per la poca activitat a internet, pot ser la manca de temps disponible. I això em porta a la següent reflexió:

No seria més eficaç agrupar-se? No fusionant cap de les meritòries iniciatives, sinó agafant uns pocs objectius comuns, com podria ser la difusió entre tots els membres de tots els grups, de les activitats de tots ells?

Un dels grans handicaps de les confluències és volguer-les fer massa àmplies, amb excés d’objectius comuns, quan no tots encaixen amb les perspectives de cada grup en particular. Però, hi hauria algun grup “federalista”, que no volgués que les seves activitats, els seus documents, s’escampessin per tot el (malauradament limitat) àmbit de persones que creuen en el federalisme?

En els propers dies trametrem aquests breu article a tots els col·lectius catalans aquí esmentats. I passades un parell de setmanes, us oferiré el resultat.

Salut!

Antoni Cisteró (autor de Confluyendo -¿De qué hablamos cuando hablamos de confluencia?,  que els suscriptors poden baixar-se gratuïtament)